Casemanagement

Casemanagement wordt ingezet bij complexe problematiek op meerdere levensgebieden en wanneer er coördinatie nodig is op het geheel aan zorg binnen het gezin. Het doel is om zo kort mogelijk in het gezin actief te zijn, maar wel zo lang als nodig.
Er vindt regie op de ondersteuning/zorg plaats waarbij het principe één gezin één plan leidend is. Hierbij is samenwerking tussen alle betrokken hulpverleners cruciaal.

Mijn streven is om kwetsbare jongeren te behoeden voor probleemgedrag, marginalisering (als een jongere steeds minder deelneemt aan het maatschappelijk leven) en drop-out (spijbelen of stoppen met studeren en/of werken). De aanpak is gericht op het aanboren en activeren van potenties van jeugdigen binnen zijn/haar eigen leefomgeving in samenwerking met voorliggende voorzieningen. Samen kijken we vooruit en voorkomen we escalatie van de problematiek.

Een casemanager helpt bij:
  • Het inventariseren en verhelderen van de problematiek van het gezin d.m.v. gesprekken.
  • Het verhelderen van vragen en behoeften op alle levensdomeinen.
  • Het ondersteunen van gezinnen in het maken van een actieplan.
  • Het voeren van regie in samenwerking met het gezin op de uitvoering van het actieplan.
  • Het monitoren van het effect van de ingezette ondersteuning.
  • Het bevorderen van effectieve en doelmatige zorg.
  • Het bevorderen van transparante communicatie tussen de leden van het gezin, naasten en behandelaars.
over mij

Meer weten?

Aanmelden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek/koffie?